Haarlem Effect 

 

Haarlem Effect is een stedelijke welzijnsorganisatie, die stevig geworteld is in Haarlem. Naast wijkcentra, peuterspeelzalen en jongerencentra heeft Haarlem Effect vijf speeltuinen in beheer en exploiteert deze in opdracht van de gemeente Haarlem. Het toezichthouderschap over de speeltuinen vervult Haarlem Effect in samenwerking en samenspraak met het vrijwillige bestuur van deze speeltuinen. Ook doet Haarlem Effect het beheer en onderhoud van de speeltuin en initieert een jaarlijkse speeltoestellen-keuring.

Voor speeltuin Klarenhof heeft Haarlem Effect toezichthouder Igoné Gemin en Marion Huis in t Veld in dienst.