Speelregels in de speeltuin 

 

Iedereen die onderstaande regels hanteert is welkom in de speeltuin te komen spelen. 
 

  • Speel met rescept voor elkaar, de speeltuin en de omgeving. Aggresief gedrag en pesten zijn niet toegestaan. 
  • Gebruk de speeltoestellen alleen waar ze bedoeld voor zijn. 
  • Breng geen alcohol mee naar de speeltiun. 
  • De speeltuin is een rookvrij gebied - alleen buiten de hekken mag gerookt worden.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan. 
  • Houd de speeltuin schoon! Afval in de vuilnisbakken.


Eigen risico
Het betreden van de speeltuin is op eigen risico. Speeltuin Klarenhof en Haarlem Effect zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, opgedaan in de speeltuin en indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen. Bij diefstal en/of ernstige misdragingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 
Je kan contact opnemen met ons via beheer@speeltuinklarenhof.nl 

Veel speel plezier!