Algemene huurvoorwaarden speeltuingebouw Klarenhof 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke huur van het speeltuingebouw op het terrein van Speeltuinvereniging Klarenhof (‘verhuurder’) door een partij (‘huurder’) tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Huur
Huur van het huisje is enkel toegestaan voor kinderfeestjes t/m 12 jaar*. Huurder mag het speeltuinhuisje gebruiken op de dag van huur tussen 10:00 en 19:00 uur. Het versieren en opruimen van het huisje en de speeltuin dient binnen dit tijdsbestek te gebeuren.

De huur bedraagt €85,- (leden) of €135,- (niet - leden, inclusief 1 jaar lidmaatschap) met een borg van €100,-.
De prijzen zijn inclusief verplichte schoonmaakkosten. 

* In overleg met het bestuur kan een uitzondering gemaakt worden. De kosten voor een feestje anders dan een kinderfeestje t/m 12 jaar bedraagt €185,-

In de huurprijs inbegrepen:

 • Het gebruik van zaal, keuken en toiletten
 • Een koffiezetapparaat en waterkoker
 • Gebruik van koelkast en vriezer
 • Gebruik van fornuis en oven
 • Keukendoeken (handdoek | theedoek | keukendoek)
 • Afwasmiddel
 • Vuilniszakken
 • Muziekinstallatie

Niet in de huurprijs inbegrepen

 • Servies, bestek, glaswerk en schalen.
 • Koffie, thee, suiker en koffiemelk en koffiefilters.

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat na afloop van de tijd, genoemd in de huurovereenkomst:

 • Alle meubilair op dezelfde plaats staat als bij aanvang van de huur. Er ligt een map in de keuken met foto’s hoe het meubilair dient te worden teruggezet.
  Wanneer bij aanvang meubilair niet op de juiste plaats wordt aangetroffen door de huurder, laat het Marion direct weten via de app + foto’s: 06 53858173
 • Alle lichten zijn gedoofd.
 • Verwarmingsradiatoren op de laagste stand staan.
 • De kookplaat en oven na gebruik is uitgeschakeld en de keuken opgeruimd inclusief afwas.
 • Alle ramen zijn afgesloten.
 • De gehuurde ruimte (zaal, sanitair) veegschoon is en versieringen verwijderd zijn. 
Betaling en borg
We vragen een aanbetaling van € 50,- welke binnen 2 weken dient na aanvraag te zijn betaald, anders vervalt de optie. De aanbetaling dient overgemaakt te worden op rekening NL40 INGB 0009 0195 24 t.n.v. Speeltuin Klarenhof o.v.v. de naam van degene die boekt en de datum van het feestje.

De huurder kan tot 3 weken voor de afgesproken datum nog kosteloos annuleren, daarna vervalt de aanbetaling aan de speeltuin. Annuleren kan alleen via dit formulier: https://speeltuinklarenhof.wufoo.com/forms/annuleringsformulier/

Voor het resterende bedrag ontvangt de huurder 3 weken voor de afgesproken datum een betaalverzoek.

Wanneer het huurbedrag geheel is voldaan dan is de reservering definitief. Indien één week voor verhuurdatum geen betaling is ontvangen vervalt de reservering en de aanbetaling wordt niet terugbetaald.

De borg is 100,- euro, deze dien je over te schrijven bij het verhuurbedrag (leden wordt dan 185 euro - 85 + 100 en niet-leden 235 euro 135 + 100).

Na het verhuren wordt het speeltuingebouw gecontroleerd. Wanneer er schade/ beschadigingen geconstateerd wordt er contact opgenomen.

De borg wordt 10 werkdagen na verhuur teruggestort op de bankrekening waar de huurder mee heeft betaald.

De huurder verbindt zich om de gehuurde ruimte en de inventaris in dezelfde staat op te leveren als hij deze heeft ontvangen en alle schade die is ontstaan te vergoeden. De verhuurder stelt het bedrag vast van de herstel-, vervangingskosten.

Gebruik speeltuin en speeltuingebouw 
De huurder dient er voor te zorgen dat nooddeuren zijn ontsloten en zich hiervoor geen obstakels in welke vorm dan ook bevinden.

Het is de huurder niet toegestaan om (zelf)meegebrachte (speel)toestellen en/of (kook)apparatuur in de speeltuin en/of het huisje te plaatsen.

Huurder mag de picknickbanken in de speeltuin gebruiken, maar ze zijn niet exclusief beschikbaar voor huurder. Alle andere speeltuin gebruikers zijn vrij de picknickbanken te gebruiken. Wanneer het speeltuinhuisje is verhuurd, kunnen andere speeltuin bezoekers de wc gebruiken.

De speeltuin is geopend voor andere speeltuingebruikers tijdens de verhuur.

Speelgoed in de Klarenhof
Er kan alleen gespeeld worden met het speelgoed in de witte stellingkast. Speelgoed op en/of tussen de kasten in de ruimte zijn niet van de speeltuin en kan ook niet gebruikt worden tijdens het huren van de speeltuin.

Roken
Roken is in de hele speeltuin, de directe omgeving van de speeltuin en het huisje niet toegestaan. Roken mag alleen buiten de hekken van de speeltuin. 

Parkeren 
Rondom de speeltuin is er bepaald parkeren. Kijk op de website voor de gemeente voor de <a href="https://www.haarlem.nl/parkeertarieven-garages-en-op-straat/" target="_blank">tarieven</a>: 

De speeltuin heeft geen bezoekersplaatsen en/of tarieven.

Versiering in en rond het speeltuingebouw
Er mag geen gebruik worden gemaakt met confetti(kanonnen), indien dit wel gebeurt worden er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Slingers, ballonnen, posters oid mogen opgehangen worden, na het feest dienen alle versieringen inclusief plakband oid verwijderd worden. Indien dat niet gebeurt kunnen hier ook extra schoonmaakkosten voor gerekend worden.

Het is toegestaan om in de speeltuin te versieren, echter dient deze versiering ook te worden opgeruimd.

Alcoholische dranken
Alcoholische dranken worden tijdens een feestje oogluikend toegestaan. Sterke drank, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik zijn niet toegestaan. Het is niet de bedoeling om alcoholische dranken de speeltuin in te nemen, niet verder dan de picknicktafels. 

Aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging
Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van huurder of zijn/haar gasten door diefstal of anderszins.

Verhuurder heeft te allen tijde het recht de locatie te betreden en de activiteit onmiddellijk te beëindigen indien naar zijn/haar mening de situatie dit vereist. Bij beëindiging van de activiteit door het bestuur vanwege één of meerdere klachten over verhuurders, wordt de borg noch de huurprijs aan de huurder gerestitueerd. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te de huurder te verhalen.
Bij calamiteiten dient de huurder en zijn/haar gasten het pand onmiddellijk te verlaten en de aanwijzingen van de hulpdiensten onmiddellijk op te volgen.
Afwijkingen van deze regels en richtlijnen kunnen worden overeengekomen in het contract.
Als verhuurder door niet-beïnvloedbare factoren niet aan haar verplichtingen van verhuur kan voldoen, is zij niet gehouden voor vervangende ruimte te zorgen. Wel zal verhuurder de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Muziek
De huurder garandeert dat door omwonenden geen (geluids)overlast wordt ondervonden. Muziek buiten het gebouw alsmede het gebruik van zelf meegebrachte muziekapparatuur is niet toegestaan. Livemuziek is niet toegestaan.

Sleutel
Met beheerder worden afspraken gemaakt over sleuteloverdracht en eindtijd.

Accepteren van deze voorwaarden
Met het overmaken van de aanbetaling en het huurbedrag accepteer je onze voorwaarden.