Algemene huurvoorwaarden speeltuingebouw Klarenhof 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke huur van het speeltuingebouw op het terrein van Speeltuinvereniging Klarenhof (‘verhuurder’) door een partij (‘huurder’) tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Huur
Huur van het huisje is enkel toegestaan voor kinderfeestjes t/m 12 jaar. Huurder mag het speeltuinhuisje gebruiken op de dag van huur tussen 10:00 en 19:00 uur. Het versieren en opruimen van het huisje en de speeltuin dient binnen dit tijdsbestek te gebeuren. Het gebruik van zaal, keuken en toilet zijn inbegrepen. Een koffiezetapparaat en waterkoker zijn aanwezig. 

De huur bedraagt €75,- (leden) of €110,- (niet - leden, inclusief 1 jaar lidmaatschap) met een borg van maximaal €100,-.
De prijzen zijn inclusief verplichte schoonmaakkosten. 

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat na afloop van de tijd, genoemd in de huurovereenkomst:

 • alle meubilair op dezelfde plaats staat als bij aanvang van de huur.
 • alle lichten zijn gedoofd.
 • verwarmingsradiatoren op de laagste stand staan.
 • de kookplaat en oven na gebruik is uitgeschakeld en de keuken opgeruimd inclusief afwas.
 • alle ramen zijn afgesloten.
 • de gehuurde ruimte (zaal, sanitair) veegschoon is en versieringen verwijderd zijn. 


Betaling en borg
Bedrag kan onder vermelding van naam waarop de verhuur geboekt staat + datum van de reservering overgemaakt worden op NL63INGB0670864854 t.n.v. Stichting Haarlem Effect o.v.v. huur Klarenhof.
Wanneer het huurbedrag is voldaan dan is de reservering definitief. Indien één week voor verhuurdatum geen betaling is ontvangen vervalt de reservering.

De borg is 100,- euro, deze dien je in contantgeld mee te nemen. Na het verhuren wordt het speeltuingebouw gecontroleerd en als er geen beschadigingen zijn wordt de 100,- euro in contacten teruggegeven. 

De huurder verbindt zich om de gehuurde ruimte en de inventaris in dezelfde staat op te leveren als hij deze heeft ontvangen en alle schade die is ontstaan te vergoeden. De verhuurder stelt het bedrag vast van de herstel-, vervangingskosten.

Gebruik speeltuin en speeltuingebouw 
De huurder dient er voor te zorgen dat nooddeuren zijn ontsloten en zich hiervoor geen obstakels in welke vorm dan ook bevinden.

Het is de huurder niet toegestaan om (zelf)meegebrachte (speel)toestellen en/of (kook)apparatuur in de speeltuin en/of het huisje te plaatsen.

Huurder mag de picknickbanken in de speeltuin gebruiken, maar ze zijn niet exclusief beschikbaar voor huurder. Alle andere speeltuin gebruikers zijn vrij de picknickbanken te gebruiken. Als de deur van het huisje open is stelt verhuurder het op prijs als andere speeltuin bezoekers de wc kunnen gebruiken

Roken
Roken is in de hele speeltuin, de directe omgeving van de speeltuin en het huisje niet toegestaan. Roken mag alleen buiten de hekken van de speeltuin. 

Parkeren 
Rondom de speeltuin is er bepaald parkeren. Kijk op de website voor de gemeente voor de tarieven: https://www.haarlem.nl/parkeertarieven-garages-en-op-straat/

De speeltuin heeft geen bezoekersplaatsen en/of tarieven.

Alcoholische dranken
Alcoholische dranken worden tijdens een feestje oogluikend toegestaan. Sterke drank, overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik zijn niet toegestaan. Het is niet de bedoeling om alcoholische dranken de speeltuin in te nemen, niet verder dan de picknicktafels. 

Aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging
Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van huurder of zijn/haar gasten door diefstal of anderszins.

Verhuurder heeft te alle tijde het recht de locatie te betreden en de activiteit onmiddellijk te beëindigen indien naar zijn/haar mening de situatie dit vereist. Bij beëindiging van de activiteit door het bestuur vanwege één of meerdere klachten over verhuurders, wordt de borg noch de huurprijs aan de huurder gerestitueerd. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te de huurder te verhalen.

 • Bij calamiteiten dient de huurder en zijn/haar gasten het pand onmiddellijk te verlaten en de aanwijzingen van de hulpdiensten onmiddellijk op te volgen.
 • Afwijkingen van deze regels en richtlijnen kunnen worden overeengekomen in het contract.
 • Als verhuurder door niet-beïnvloedbare factoren niet aan haar verplichtingen van verhuur kan voldoen, is zij niet gehouden voor vervangende ruimte te zorgen. Wel zal verhuurder de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 • Huurder geeft annulering of wijziging van de in het contract vermelde tijdstippen minimaal 48 uur van tevoren door aan de contactpersoon van verhuurder.
 • Bij annulering later dan 48 uur van tevoren zal huurder de volledige huurprijs aan verhuurder verschuldigd zijn.

Muziek
De huurder garandeert dat door omwonenden geen (geluids)overlast wordt ondervonden. Muziek buiten het gebouw alsmede het gebruik van zelf meegebrachte muziek apparatuur is niet toegestaan. Live muziek is niet toegestaan.

Sleutel
Met beheerder worden afspraken gemaakt over sleuteloverdracht en eindtijd.

Accepteren van deze voorwaarden
Met het overmaken van het huurbedrag accepteer je onze voorwaarden.